Ceny transferowe – co warto wiedzieć?

Terminem „ceny transferowe” określamy ceny, po których transakcje rozliczane są między powiązanymi ze sobą podmiotami, na przykład tworzącymi grupę kapitałową, takimi jak oddziały czy filie. Kwestia cen transferowych budzi wiele kontrowersji, gdyż mogą być one wykorzystywane jako narzędzie do zaniżania należnej kwoty podatku. Wyjaśniamy, co warto wiedzieć o cenach transferowych.

Czym są ceny transferowe?

Ceny transferowe to ceny, które służą do rozliczeń we wzajemnych transakach między podmiotami powiązanymi na przykład spółką matką i spółkami- córkami lub poszczególnymi oddziałami jednego przedsiębiorstwa. Podmioty gospodarcze mają swobodę ustalania dogodnych dla siebie cen transferowych – mogą być one kształtowane przez czynniki wewnętrzne (na przykład zróżnicowanie majątkowe poszczególnych podmiotów, zysk i transfer dochodów) lub czynniki zewnętrzne – kursy walut, taryfy absolutne czy relatywne różnice w opodatkowaniu.

Ceny transferowe – kontrowersje

Kwestia cen transferowych budzi szczególne kontrowersje ze względu na fakt, że mogą służyć przedsiębiorstwom do unikania opodatkowania, dzięki przerzucaniu dochodów pomiędzy poszczególnymi filiami lub oddziałami. Aby to umożliwić, wiele z firm stosuje zawyżone lub zaniżone ceny transferowe, które niewiele mają wspólnego z cenami rynkowymi. Przedsiębiorstwa często „przerzucają” w ten sposób dochody do krajów, gdzie obowiązują niższe stawki podatkowe. To pozwala na sterowanie poziomem opodatkowania całej grupy kapitałowej.

Poszczególne państwa wprowadzają przepisy, które mają na celu walkę z unikaniem opodatkowania. W Polsce w tym celu istnieje obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych, w celu ich kontroli. W sytuacji, gdy urzędnicy uznają, że są one sztucznie zawyżone lub zaniżone, mogą naliczyć podatek na podstawie cen „rynkowych”. Przeciwnicy tego rozwiązania argumentują, że jest to silna ingerencja państwa w swobodę zawieranych transakcji. Ponieważ przepisy zmieniają się szybko, warto korzystać ze wsparcia renomowanego biura księgowego.

Więcej na: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html