Jak kancelaria prawnicza może pomóc w kwestiach podatkowych

Każdy przedsiębiorca chciałby płacić możliwie najniższe podatki. Funkcjonują na rynku kancelarie prawnicze, które pomagają zakładać działalność w krajach o niższych podatkach. Poza tym usługi profesjonalnego prawnika mogą przydać się w ramach postępowania przed krajowymi organami podatkowymi.

Optymalizacja podatkowa

Dzięki optymalizacji podatkowej możliwe jest stworzenie dla danego przedsiębiorcy strategii, która minimalizuje jego obciążenia podatkowe, a przez to zwiększa płynność finansową firmy. Co do zasady optymalizacja podatkowa jest w pełni legalna i istnieją sposoby, żeby była dostępna dla większości przedsiębiorców działających w różnych branżach. Do przeprowadzenia optymalizacji podatkowej warto zatrudnić kancelarię prawniczą, która doradzi, w jakiej formie należy prowadzić działalność, a także, w jakim zakresie współpracować z podmiotami zagranicznymi. Kancelaria prawnicza powinna być zaangażowana w proces optymalizacji podatkowej, ponieważ optymalizacja prowadzona na własną rękę może przynieść wiele szkód finansowych, a nawet prowadzić do odpowiedzialności karnej.

Reprezentacja przed organami podatkowymi

Drugim istotnym obszarem działalności kancelarii prawniczych (https://jdp-law.pl/o-kancelarii/) w zakresie prawa podatkowego jest reprezentacja przedsiębiorców przed organami podatkowymi. O ile proste zeznania podatkowe składane są przez biura rachunkowe, o tyle w bardziej skomplikowanych lub spornych sytuacjach warto jest zasięgnąć porady kancelarii prawniczej. Prawo podatkowe charakteryzuje się bowiem częstymi zmianami i brak konsultacji z profesjonalistą może prowadzić do przykrych skutków finansowych.