Nagroda
Weź udział w promocji „Zyskaj z Bankiem”, a otrzymasz do:
150 zł
na zakupy w sklepach H&M w postaci e-kart upominkowych
 
E-karty upominkowe można wykorzystać w sklepach stacjonarnych H&M oraz na http://www2.hm.com/.pl
Regulamin korzystania z e-karty upominkowej dostępny jest na stronie http://www2.hm.com/pl_pl/customer-service/gift-card/terms---conditions.html.
Co zrobić, aby wygrać nagrodę?
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI
 

I złóż wniosek o Konto Maksymalne
lub Optymalne za pomocą Linka promocyjnego do 18.11.2018 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO OSOBISTE


Za posrednictwem kuriera
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
 

W każdym z kolejnych 3 miesięcy kalendarzowych
od Rejestracji, wykonaj min. 1 przelew Aplikacją
GOmobile i 5 transakcji bezgotówkowych
kartą debetową


KIEDY OTRZYMASZ NAGRODY?

Pierwszą nagrodę (e-kartę upominkową o wartości 50 zł) wyślemy SMSem:
  • Osobom, które zarejestrują się w promocji w październiku i spełnią wszystkie warunki aktywności na koncie w listopadzie – do 23 grudnia 2018 r.
  • Osobom, które zarejestrują się w promocji w listopadzie i spełnią wszystkie warunki aktywności na koncie w grudniu – do 25 stycznia 2018 r.
Drugą nagrodę (e-kartę upominkową o wartości 100 zł) wyślemy SMSem:
  • Osobom, które zarejestrują się w promocji w październiku i spełnią wszystkie warunki aktywności na koncie w grudniu 2018 r. i styczniu 2019 r. – do 25 lutego 2018 r.
  • Osobom, które zarejestrują się w promocji w listopadzie i spełnią wszystkie warunki aktywności na koncie w styczniu i lutym 2019 r. - do 25 marca 2018 r.Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 26 lat na dzień 18 listopada 2018 roku, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie były posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. i nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji. Promocja „Zyskaj z Bankiem” trwa do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 18 listopada 2018 r. Sprawdź Regulamin Promocji „Zyskaj z Bankiem”
O koncie
Wybierz swoje konto!
Konto Maksymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za wypłaty z bankomatów
na całym świecie1
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji      Nota prawna

1Brak opłat za wypłaty z bankomatów za granicą odnosi się do opłat pobieranych przez Bank BGŻ BNP Paribas. Niezależnie od opłat Banku BGŻ BNP Paribas właściciel bankomatu może pobrać dodatkową opłatę – w takim przypadku odpowiednia informacja wyświetlana jest na ekranie bankomatu. 0 zł za wypłaty z bankomatów nie dotyczy wypłat BLIK z bankomatów w Polsce innych niż bankomaty zlokalizowane na terenie oddziału Banku BGŻ BNP Paribas oraz wypłat BLIK z bankomatów Planet Cash w Polsce, wykonanych pod dniu 31 stycznia 2019 roku (opłata za taką wypłatę wnosi 5 zł).

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Zyskaj z Bankiem”?

Potwierdzenie zostanie wysłane razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Zyskaj z Bankiem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię nagrody w promocji?

Nie, aby wziąć udział w promocji trzeba zarejestrować się na stronie www.zyskajzbankiem.pl, otworzyć Konto Osobiste wskazane w Regulaminie promocji oraz spełnić wszystkie wymagane regulaminem warunki promocji.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Zyskaj z Bankiem” i otrzymać Nagrodę kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem „Zyskaj z Bankiem” każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Zyskaj z Bankiem”: kontakt@zyskajzbankiem.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej – osobiście w Oddziałach lub Centrali Banku albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa

Ile wynosi nagroda, którą mogę otrzymać?

Łącznie można otrzymać nagrody o wartości do 150 zł. W tym celu należy spełnić wszystkie warunki wymagane Regulaminem Promocji „Zyskaj z Bankiem”.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Zyskaj z Bankiem” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

1Organizatorem promocji „Zyskaj z bankiem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@zyskajzbankiem.pl. Informacje o promocji „Zyskaj z Bankiem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.zyskajzbankiem.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Otrzymanie Nagród max. 2 e-kart upominkowych o łącznej wartości do 150 zł w postaci kodów do wykorzystania w sieci sklepów H&M na terenie Polski oraz na http://www2.hm.com/pl w ramach Promocji „Zyskaj z Bankiem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.zyskajzbankiem.pl, w tym złożenia oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 11.10.2018 r. do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 18.11.2018 r.,
(ii) złożenia wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego wraz z kartą debetową w planie taryfowym Konto Optymalne lub Konto Maksymalne („Konto Osobiste”) oraz dostępem do bankowości elektronicznej w sposób określony w Regulaminie promocji „Zyskaj z Bankiem” („Regulamin”),
(iii) wykonania określonych w Regulaminie min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą debetową wydaną do Konta Osobistego oraz minimum jednego przelewu środków z tego Konta za pośrednictwem aplikacji mobilnej GOmobile w każdym z trzech kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał rejestracji w Promocji,
(iv) posiadania Konta Osobistego z kartą do tego konta i dostępem do bankowości elektronicznej oraz utrzymania ww. zgód do czasu wydania nagrody.
Promocja „Zyskaj z Bankiem” obowiązuje od dnia 11.10.2018 r. do osiągnięcia liczby 1500 rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 18.11.2018 r. (termin zgłoszenia do Promocji).
Promocja dotyczy tych osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat, ale nie skończyły 26 lat na dzień 18 listopada 2018 roku i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie byli posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zyskaj z Bankiem” jest oferowane przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 418 918 zł w całości wpłacony). Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne oraz Konto Maksymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).
Informacja o zasadach przetwarzania danych Uczestnika Promocji oraz zasadach składania reklamacji zawarta jest w regulaminie promocji „Zyskaj z Bankiem”.