Restrukturyzacja firmy – czym jest?

Restrukturyzacja to gwałtowne zmiany, które zachodzą w organizacji, pasywach albo aktywach przedsiębiorstwa. Cel restrukturyzacji to tworzenie przesłanek do wzrastania wartości danego przedsiębiorstwa. Restrukturyzację traktuje się na równi z transformacją. W naszym kraju począwszy od roku 2016, postępowania restrukturyzacyjne wobec właścicieli firm, regulowane są za pomocą ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o prawie restrukturyzacyjnym. 

Czym jest zdolność restrukturyzacyjna danej firmy? 

Zdolność restrukturyzacyjna jest zdolnością do bycia podmiotem w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Mówiąc w sporym uproszczeniu, będzie to zdolność właściciela firmy do przeprowadzania w stosunku do niego restrukturyzacji. 

Jakie podmioty mogą posiadać zdolność restrukturyzacyjną? 

Będą to: 

  • spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • przedsiębiorcy,
  • wspólnicy w spółkach partnerskich,
  • wspólnicy w osobowych spółkach handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność bez żadnych limitów całością swojego majątku za zobowiązania ich spółki, na przykład wspólnicy w spółce jawnej. 
Restrukturyzacja

Wstrzymywanie egzekucji

Deficyt czasu, który sprowadza się w sposób bezpośredni do tego, iż najczęściej wierzyciele nie są zbyt cierpliwi i zaczynają pomału działania o charakterze windykacyjnym własnych należności. Mogą to być, chociażby wezwania do zapłaty, zaś w przypadkach skrajnych także prowadzenie postępowań egzekucyjnych. Dzięki rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, wszelakie egzekucje podlegają wstrzymaniu, zaś kolejne postępowania nie mogą być wszczynane. Oznacza to, iż przedsiębiorstwo zyskuje pewien zapas czasu na poczet podjęcia ratunkowych działań. Ja ogół przedsiębiorcy/ zarządcy mają już przygotowany wcześniej plan zakładający działania o charakterze ratunkowym, niemniej jednak zajęci są ciągłym ugaszaniem pożarów i nie mają zbytnio czasu na wdrażanie takich działań ratowniczych. Postępowanie restrukturyzacyjne, będzie w takim przypadku z pewnością pomocne.