SOC (Security Operation Center) — co to jest i do czego służy?

Szybkie reagowanie na cyberzagrożenia, kompleksowe zabezpieczanie sieci komputerowych oraz zarządzanie bezpieczeństwem organizacji w czasie rzeczywistym to tylko niektóre z wyzwań, jakimi zajmują się SOC.

Definicja i cele SOC

SOC (Security Operations Center) jest tym, co łączy ludzi, procesy i technologie w osiąganiu globalnego celu — ograniczenia ryzyka poprzez poprawę cyberbezpieczeństwa w organizacji. SOC to przede wszystkim zespół ekspertów ds. bezpieczeństwa uzbrojonych w technologie umożliwiające wykrywanie, analizowanie, raportowanie i zapobieganie cyberzagrożeniom.

SOC można porównać do pracy zespołu strażaków lub ratowników medycznych w karetce pogotowia. Eksperci ds. cyberbezpieczeństwa w SOC, podobnie jak ratownicy medyczni, pomagają w sytuacjach kryzysowych — szybko pojawiają się we właściwym miejscu, analizują zagrożenia i podejmują odpowiednie działania. Łączy je również chęć zapobiegania takim zdarzeniom.

SOC

Dlaczego firmy potrzebują SOC?

  • Stałe monitorowanie bezpieczeństwa organizacji. Zagrożenia cybernetyczne i stojący za nimi cyberprzestępcy nie mają godzin pracy, weekendów ani przerw na lunch. Tylko ciągłe monitorowanie i skanowanie aktywności sieciowej pomoże szybko zidentyfikować incydenty bezpieczeństwa. Im szybciej organizacja reaguje na cyberataki, tym mniejsze jest jej ryzyko związane z bezpieczeństwem.
  • Informacje o włamaniach i cyberzagrożeniach są przechowywane i przetwarzane centralnie. Centrum operacji bezpieczeństwa staje się pojedynczą bazą wiedzy o wszystkich incydentach w sieci. Prawdopodobieństwo, że istotne dane o atakach lub zagrożeniach cybernetycznych zostaną przeoczone jest bliskie zeru.
  • Jednostki organizacyjne współpracują ze sobą w celu rozwiązania problemów bezpieczeństwa. Jednocześnie zapobiega to sytuacji, w której eksperci z tej samej firmy pracują w silosach i podejmują sprzeczne decyzje.