Rodzaje podatków w Polsce

W tym momencie na terenie Polski funkcjonuje kilka rodzajów podatków, które jesteśmy zobowiązani opłacać. Przeciętny konsument najczęściej nie zdaje sobie sprawy, że ilość podatków, które płaci państwu praktycznie codziennie jest ogromna. O ile jednak w przypadku podatków bezpośrednich najczęściej zdajemy sobie z tego sprawę, konieczność płacenia podatków pośrednich najczęściej unika naszej uwadze.

Podatki pośrednie i bezpośrednie

Zasadniczo podatki obowiązujące w Polsce podzielić można na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie wyjaśnić jest bardzo prosto. Są to wszystkie podatki, które opłacane są bezpośrednio do urzędu skarbowego, przez podlegającą opodatkowaniu osobę, czy też firmę. Podatkiem tego rodzaju jest na przykład podatek dochodowy. Opłaca się go zawsze w ustalonej ustawowo wysokości procentowej, od uzyskanego dochodu. Podatkiem takim jest również podatek od nieruchomości, rolny, czy od spadków i darowizn. Podatkami pośrednimi są wszystkie te, których nie opłaca się bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, a wliczone są w cenę towarów i usług.

Rodzaje podatków pośrednich

Do podatków tego rodzaju zalicza się na terenie Polski:

  • podatek VAT,
  • cło,
  • podatek akcyzowy,
  • podatek od gier losowych.

VAT jest rodzajem podatku wielofazowego, który płacony jest od każdej transakcji sprzedaży. Jest on podatkiem wielofazowym, co oznacza, że może być płacony wielokrotnie, za każdym razem kiedy dany towar jest sprzedawany. Podatkami jednofazowymi są natomiast wszystkie pozostałe rodzaje podatków pośrednich – https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/podatki-posrednie.html . Cło dzieli się na importowe i eksportowe. Cło tranzytowe, ze względu na niską opłacalność jest dziś bardzo rzadko używanym rodzajem podatku. Ciekawym i trudnym do zdefiniowania podatkiem jest akcyza. Dotyczy ona używek, a także różnego rodzaju paliw. Jednym z celów jego nakładania jest ograniczenie konsumpcji, co w przypadku palia samochodowego, czy opałowego budzi jednak duże wątpliwości. Podatek od gier losowych wliczony jest natomiast w cenę wszelkiego rodzaju kuponów.