System split payment w Polsce. Jak to wygląda w działaniu?

Dzięki założeniom mechanizmu split payment klient będzie mógł zlecić bankowi realizację podzielonej płatności w związku z działalnością przedsiębiorczą podatnika. Bank, obsługując płatności podzielone, będzie rozdysponowywał fundusze poprzez uznanie rachunku rozliczeniowego kwotą VAT z odpowiedniego konta, na którym będą gromadzić się te środki. W jaki sposób będzie to działać w praktyce? Przedstawiamy założenia mechanizmu split payment na przykładzie polskiego systemu bankowego.

Co uzyskujemy dzięki zastosowaniu split payment? Łatwość i prostota w rozliczaniu finansowym

Zastosowanie split payment zobowiązuje bank do dokonania księgowania środków przychodzących. Kwota rozdysponowywana jest na dwa oddzielne rachunki bankowe. Cały system jest zautomatyzowany, jeżeli korzystamy z tej usługi bankowej. Teoretycznie mechanizm podzielonej płatności może być przeprowadzany w sposób manualny, wtedy to nabywca zobowiązuje się do uiszczenia dwóch osobnych przelewów na konkretne konta bankowe odbiorcy. W przypadku obsługi bankowej – to właśnie ten podmiot dokonuje księgowania i zasila rachunek bankowy przedsiębiorcy kwotą pochodzącą z wartości sprzedaży danego produktu lub usługi. Na drugie dedykowane konto trafia część tej kwoty, tj. kwota podatku VAT pochodząca z tej konkretnej transakcji. Można zatem stwierdzić, iż jest to pomocny mechanizm, dzięki któremu przedsiębiorca widzi czarno na białym, jaką kwotę musi przeznaczyć na opłacenie wymaganych podatków. Z drugiej strony ma wgląd do „czystych zarobków”, które zasilają jego główne konto.

Swobodne dysponowanie środkami w ramach split payment jest nieco utrudnione. Dlaczego mamy do czynienia z taką sytuacją?

Pieniądze, które gromadzą się na dodatkowym koncie VAT nie mogą być swobodnie rozdysponowywane przez przedsiębiorcę. Środki finansowe służą jedynie do spełnienia wymogów ustawowych, związanych z koniecznością płatności za faktury w ramach split payment. Oznacza to, iż zleceniodawca nie ma możliwości swobodnego przelewania, wypłacania i obracania gotówką znajdującą się na dodatkowym koncie. Aby było to możliwe, potrzebna jest zgoda naczelnika urzędu skarbowego, który może zgodzić się na taką ewentualność w niektórych przypadkach. Co więcej, do takiego konta nie jest wydawana karta płatnicza czy kredytowa, przez co podatnik może jedynie traktować to konto jako rachunek podglądowy, na którym gromadzą się fundusze z zapłaconego podatku. Nie ma zaś możliwości takich, jak w przypadku posiadania tradycyjnego konta bankowego.

Źródło: pwc.pl