Ustawa o sygnalistach – czym jest i co reguluje?

10 stycznia 2023 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało szósty projekt ustawy o sygnalistach, czyli o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Projekt przewiduje pewne zmiany, jednak nie ma pewności, że zostaną przyjęte, a ustawa w ogóle wejdzie w życie. Jest to jednak konieczne, by implementować prawo Unii Europejskiej w Polsce, do czego są zobowiązane wszystkie państwa członkowskie.

Ustawa o sygnalistach – kogo dotyczy?

Na ten moment nie ma legalnej definicji legalistów ze względu na brak ustawy. Jednak w tym przypadku przytoczyć można definicję zwyczajową, która mówi, iż sygnalista jest to osoba lub podmiot, który informuje o możliwości wystąpienia przestępstwa lub wykroczenia. Czyn ten musi być popełniony przez podmiot, z którym zgłaszający jest związany za pomocą umowy lub stosunku służbowego.

Ustawa o sygnalistach – dlaczego ochrona tych podmiotów jest tak ważna?

Dlaczego ustawa o sygnalistach jest ważna, a ochrona osób zgłaszających popełnienie przestępstwa potrzebna? Sygnaliści zgłaszają naruszenia prawa Unii, a przez to ochraniają interes społeczny. Jednak często, wiedząc o popełnianych naruszeniach, rezygnują ze zgłoszenia, ponieważ boją się odwetu i konsekwencji swoich działań. Ustawa ta ma zapewnić im ochronę, dzięki której sygnaliści będą mogli bez przeszkód informować o nadużyciach. Dowiedz się więcej jdp-law.pl – ustawa o sygnalistach

ustawa o sygnalistach

Szósty projekt ustawy o sygnalisatch – zmiany

Szósty projekt ustawy o sygnalistach przewiduje kilka zmian w stosunku do projektu piątego. Zmiany dotyczą:

  • zgłaszanej informacji – musi ona być prawdziwa w momencie zgłaszania, dotyczyć naruszeń wymienionych w projekcie ustawy oraz musi spełniać przesłankę interesu publicznego;
  • zewnętrznego składania zgłoszeń – tego typu zgłoszenia mają być przyjmowane przez policję a nie przez komendantów wojewódzkich policji.

Nie wiadomo czy szósty projekt ustawy o sygnalistach będzie tym ostatecznym. Jednak patrząc na to, iż termin na implementację dyrektyw unijnych, dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii minął 17 grudnia 2021 roku, to dobrze by było gdyby prace nad ustawą już się zakończyły.