Zarządzanie ryzykiem w firmie

Bez względu na branżę działania, każde przedsiębiorstwo musi zapewnić bezpieczną realizację: projektom, działaniom oraz czynnościom biznesowym (w tym handlowym). Dlatego tak ważne staje się właściwe zarządzanie ryzykiem.

Co może obejmować zarządzanie ryzykiem?

Takie działania są potrzebne we wszystkich przedsiębiorstwach, niezależnie od ich branży. Pomocą w ich realizacji stać się mogą międzynarodowe normy w zakresie zarządzania ryzykiem. Kompleksowe działania w tym zakresie obejmują między innymi:

  • planowanie zarządzania ryzykiem,
  • identyfikację rodzajów ryzyka;
  • analizy ryzyka (ilościowe i jakościowe),
  • monitorowanie i zarządzanie procesem,
  • zarządzanie ryzykiem szczątkowym,
  • zarządzanie zabezpieczeniami;
  • zarządzanie ryzykiem handlowym.

W każdym przedsiębiorstwie przy zarządzaniu ryzykiem należy wziąć pod uwagę różne elementy, które mają zdecydowany wpływ na działalność biznesową. Będą to elementy mające swoje źródła w gospodarce krajowej, jak i w obecnej sytuacji na świecie.

Etapy i metody zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem dzieli się na cztery etapy: identyfikacja ryzyka, pomiar i analiza, sterowanie ryzykiem i dobieranie metod do jego redukcji oraz monitorowanie i kontrola ryzyka. Każdy z tych etapów jest złożonym procesem i każdy z nich wymaga dobrania właściwej metody działania. Co ważne, pojawiają się coraz nowsze strategie.i coraz bardziej odpowiednie metody do przeciwdziałania ryzyku. Jeśli chodzi o metody zarządzania ryzykiem, to określa się je albo na zasadach ogólnych (charakteryzujących sposoby postępowania – unikanie ryzyka, przeniesienie go, podjęcie lub zwiększenie) albo przy pomocy wypracowanych i nazwanych strategii. Warto wspomnieć, że tematyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie Pwc została ujęta w bardzo pomocnych w działaniu koncepcjach, to jest: Disaster Recovery, ERM (kompleksowe zarządzanie ryzykiem), BCP (plany ciągłości działania). Można w nich znaleźć klasyfikacje ryzyka, czy też wyniki badań dotyczących zachowania ciągłości pracy danego przedsiębiorstwa -.