Compliance w firmach

W skład tak zwanego compliance wchodzi monitorowanie i wdrażanie prawa oraz jego zmian. Jest to coś, co powinno działać na dwa sposoby.

Korzyści z dwutorowości

Compliance powinno funkcjonować na dwa sposoby: w środku organizacji – tak w zakresie przepisów i kodeksów, oczywiście także związanych z etyką, której powinni przestrzegać wszyscy pracownicy, jak i edukacji, czyli nauczaniu pracowników, że podejmowane przez nich decyzji mogą mieć określone skutki prawne. Poza organizacją natomiast chodzi o różnego rodzaju praktyki w stosunku kontrahentów, które mają pozytywny oddźwięk. Może to być chociażby przestrzeganie kontraktowej lojalności, czy też staranność wobec organów prawa. Compliance obejmuje też ochronę danych osobowych, ale nie tylko. To również dbanie o tajemnicę bankową i blokowanie manipulacji finansowych. Zgodność zyskuje na znaczeniu, od kryzysu, który rozpoczął się w 2008 roku, przy upadku Lehman Brothers, ponieważ kryjąca się za tą koncepcją idea jest taka, że funkcjonowanie instytucji finansowych powinno charakteryzować się przejrzystością. Dlatego compliance powiązane jest z przeciwdziałaniem tak zwanemu praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym. Co ważne, compliance wystartował w latach 90. w Stanach Zjednoczonych w okresie wzmożonego wykrywania przestępstw gospodarczych.

Jakie zadania ma dział Compliance

W każdej instytucji finansowej, bez względu czy jest to bank, parabank, czy też dom maklerski, podstawową zasadą działania jest przestrzeganie prawa i wewnętrznych regulacji. Z tego powodu dział compliance ma tak dużą wagę w strukturach każdej szanującej się organizacji. Do zakresu jego obowiązków należy m.in. przeciwdziałanie praniu pieniędzy i dotowaniu terroryzmu, odpowiednie postępowanie z informacjami poufnymi oraz możliwie najbardziej dobra ochrona danych osobowych. Ale w skład działań wchodzi też nadzór nad przestrzeganiem prawa powierniczego i maklerskiego; przestrzeganie zasad dawania i przyjmowania prezentów przez władze zarządu oraz pracowników, a także zapobieganie tak zwanym konfliktom interesów.